Tuesday, November 07, 2006

Tallinna Lilleküla Gümnaasium arvudes ja faktides


1.setembril 1975. aastal avas uksed Tallinna 3. Keskkool. Uhiuues koolimajas, mille esimene direktor oli Arno Aser, oli õpilasi üle 800. Nad olid kokku tulnud linna 29 eri koolist ja 20 koolist väljaspool Tallinnat. Paljud õpetajad olid uued, kuid 45. koolist tulid uude kooli üle 12 õpetajat, kellest Inge Põiklik, Sirje Martinsoo, Tiiu Lehola ja Heidi Paikre on siiani oma koolile truuks jäänud.
Aastast 1978 asus koolijuhina tööle Albert Raamat, kes töötas direktori ja õpetajana 1999. aastani. 80ndatel aastatel oli õpilasi 1500 ringis ja õppetöö toimus kahes vahetuses. Põhikoolis oli 5 paralleelklassi- a-st e-ni. Alles uute koolide valmimine Mustamäel vähendas õpilaste arvu. Albert Raamatu valitsemise ajal alustati arvutiõpetuse andmist. 20. detsembril 1984. aastal käivitus arvuti “MIR-2”. See oli arvutimürakas, mis täitis kogu 307. kabineti .Esimene informaatikaklass õpetaja Jaak Loonde juhatamisel alustas tööd 1.sept 1986. aastal.1990ndatel aastatel ehitati linna haridusameti ja Tiigrihüppe SA abiga kaks moodsat arvutiklassi.
Koolielu on alati seotud sellega, mis meie ümber, ühiskonnas aset leiab. Nii omistati 1978. aasta veebruaris koolile Nõukogude armee polkovniku Vassili Võrgu nimi. Koolist saiVassili Võrgu nimeline Tallinna 3. Keskkool. Või nagu lapsed ütlesid: “veevõrgunimeline” kool.
1976. aasta sügisel avati koolis bioloogia süvaõppeklass, mille eestvedajaks oli oma ala tõeline entusiast Linda Metsaorg .1979. a lõpetas kooli I lend abituriente, kes olid õppinud bioloogiat süvendatult. 20. lend biolooge lõpetas 1998. aasta kevadel. Ühtekokku sai süvaõpet 566 õpilast, kellest mitmetest on saanud doktorikraadiga bioloogid.
Eesti taasiseseisvumine kaotas Vassiili Võrgu nime ning 1999. aatal nimetati keskkool ümber gümnaasiumiks. Siin me nüüd oleme - Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis.
Aasta 1999. Kool saab uue direktori- kehalise kasvatuse õpetajast Jaan Paasist saab kooli uus juht. Nende aastate jooksul on muutunud palju: remonditud klassiruumid, ümberehitused, lisandunud arvutid jne, mille järgi saame öelda, et Lilleküla Gümnaasium on jõudsalt arenev kool. 2008. aastaks on linna investeeringute plaanis 26 miljonit, et ehitada avaram raamatukogu lugemissaaliga, suur arvutiklass, välja ehitada keldrid jne Kooli edukusest kõneleb ka tõsiasi, et paaril viimasel aastal, kui üle Eesti kurdetakse õpilaste vähesuse üle, on meie kooli algklasside täituvus näidanud vaid tõusvat trendi, nii on algklassides avatud juba kolm paralleelklassi. Sel õppeaastal on meie koolis 791 õpilast.

Monday, November 06, 2006

�ppimine

�ppimine
Lõpuks saabus talv.

Ta tuligi!

Talv muidugi! Mida Sina siis mõtlesid? Lumetuisk, ninast näpistav pakane, libedad tänavad - mida toredamat veel võiksid pakkuda aina vahelduvad aastaajad ! Jääb vaid loota, et see kõik niipea ei lõpe.

Tuesday, October 17, 2006

Liivi luule.

Liiv on kirjutanud luulet järgmistel teemadel:
isamaa-armastus
loodus
armastus
sotsiaalsed probleemid
autobiograafilised eleegiad. Neid võib lugeda tema kogutud teostest. Loe Sinagi.